Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Digital Art For Life juni 2018.

  1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, foto, bestelling of andere overeenkomsten tussen Digital Art For Life en de wederpartij, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de bestelling kenbaar maken.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Uw collage(s) en/of kaart(en) zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
  5. Betalingen & levertijd 1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen. 2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. Of u kunt de factuur betalen d.m.v. het betaalsysteem tikkie. Bij spoedbestellingen is het niet anders mogelijk dan dit via tikkie te doen of ons een bewijs te sturen van uw overschrijving. 3. De betalingstermijn van uw factuur is 5 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, is het niet mogelijk om de bestelling aan u te doen toekomen binnen de gestelde levertijd. 4. De levertijd voor collages is 7 dagen digitaal bestand, 10 dagen inclusief foto en 14 dagen inclusief canvasdoek. De levertijd voor kaarten/uitnodigingen voor t digitale bestand is 5 dagen en inclusief afname op fotoafdruk is 8 dagen (mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt u geïnformeerd in het bestelproces). Bij spoedaanvragen is de levertermijn 1 dag digitaal bestand en 3 dagen inclusief fotoafdruk. Helaas is het afdrukken op canvas niet te realiseren. De kosten van een spoedaanvraag bedraagt 5 euro digitaal bestand en 7.50 euro inclusief fotoafdruk. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. 5. Digital Art For Life draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument. Nadat de artikelen door consument in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over. Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Digital Art For Life gerechtigd de prijs van de artikelen op de consument te verhalen. Indien de consument een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de consument. Aanspraken op garantie kunnen in dit geval door de consument niet worden gemaakt. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient de consument zo snel mogelijk contact op te nemen
  6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 werkdagen na levering van de voorbeeldfoto’s, per mail aan ons kenbaar gemaakt worden. 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 2 dagen een officiële klacht is ingediend. 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Digital Art For Life, in welke zin dan. goedkeuring.
  7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op de rechtsverhouding tussen Digital Art For Life en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
    Digital Art For Life Kvknr: 71719792